ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η μεταφορική εταιρία Δ. Γ. ΠΕΤΑΧΤΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ διαθέτει:

  • Πλήρη στόλο από ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα φορτηγά
  • Άρτια εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό
  • Ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών
  • Υδραυλικές πόρτες για εύκολη φορτοεκφόρτωση
  • Δυνατότητα ανοίγματος οροφής για φόρτωση με γερανό
  • Εξοπλισμός ADR

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ